Branscher


Kemi

Att designa anläggningar för och med syror, alkali och andra aggressiva kemikalier kräver speciell omsorg. Förutom att man måste skydda både person och miljö för oavsiktliga utsläpp så måste materialvalen vara korrekta för att kunna innehålla de farliga medierna.

Om olyckan ändå skulle vara framme måste man kunna samla upp spill i därför avsedda invallningar och dessutom kunna pumpa spillet därifrån på något sätt.

Vi har mångårig erfarenhet av ovanstående problemområden och kan leverera bra lösningar på dessa. Vårt breda produktsortiment möjliggör leverans av såväl kompletta system som enstaka delar.

Badhus


Vi bygger och monterar system för vattenrening och cirkulation till badanläggningar utomhus och under tak. Platsbyggda tankar är ofta en del i denna typ av uppdrag.

För de kunder som önskar kan vi leverera vårt egenutvecklade innovativa system för lining.

Kraft och värme

Ett bra korrosionsskydd innebär primärt att driften säkerställs över längre tidsperioder.

Innovativ materialutveckling och liningmetoder samt många års erfarenhet av verksamhet inom branschen har gjort oss till en av de ledande leverantörerna till energisektorn. 

Vi levererar kompletta lösningar till kraftverk med olika bränsle, sopförbränningsanläggningar, vattenkraftverk samt kärnkraftverk.

Järn och stål

För järn- och stålindustrin levererar och installerar vi syrafasta fodersystem och komponenter som helt och hållet tillverkas av termoplaster och duroplaster alternativt för användning i ytbehandlingsanläggningar, rökgasrening och gasskrubber.

Vi levererar även komponenter till hela tillverkningsprocessen där det ställs extremt högra krav på resistens mot korrosion.

Papper och massa

Vi har utvecklat material och systemlösningar för denna bransch vilket har gjort oss till en ledande internationell leverantör av industriellt korrosionsskydd för pappers- och massaindustrin .

Vi levererar gummiliners, coatings, murverk och termoplastfolier för att skydda lagerlokaler, behandlings- och koktankar och inte minst blektorn.

Vi uppför eldfasta murverk i ugnar för kalkhantering där vi tillverkar materialet och sköter hela murningsarbetet. Vi gör golvbeläggningar, rännor och pumpgropar, tankar och rörledningar.

Överallt där det finns krävande miljöer och applikationer är våra produkter och vår kunskap ett självklart alternativ.

Vatten och avlopp

Vi erbjuder hjälp vid ombyggnation av offentliga bad. Vår kunniga personal administrerar och monterar det omfattande rörledningssystem som är en del i alla offentliga badanläggningar. 

Avloppsledningsystem i betong kan skyddas mot korrosion med vår Bekaplast. Dessa termoplastskivor gjuts eller bultas fast i betongen.

Termoplastskivorna tätsvetsas efter montage och erfarenheten visar att livslängder på 30-40 år, beroende på förutsättningarna, inte är ovanliga.

STEULER KCH Nordic AB

Box 6039
192 06 Sollentuna

Tel växel 08-754 16 40

Fax 08-754 51 21

E-post info@steuler-kch.se

Org nr 556648-4027

HUVUDKONTOR

Sjöängsvägen 9
192 72 Sollentuna

Tel 08-754 16 40

SÄLJKONTOR

Stenbrovägen 42
253 68 Helsingborg

Tel 070-584 01 38