Vi täcker många branscher

Vi har branschens bredaste produktsortiment och mångårig erfarenhet av industriellt korrosionsskydd. Som kund är du trygg i ett nära samarbete med oss.

Kemi

Att designa anläggningar för syror, alkali och andra aggressiva kemikalier kräver speciell omsorg.

Badhus

System för vattenrening och cirkulation för bad utomhus och inomhus. Lösningar för lining med  marknadens högsta kvalitet.

Kraft och värme

Kompletta lösningar till kraftverk med olika bränsle, sopförbränningsanläggningar, vattenkraftverk samt kärnkraftverk.

Järn och stål

Till järn- och stålindustrin levererar och installerar vi syrafasta system och komponenter som tål de allra tuffaste krav.

Papper och massa

Vi är världsledande leverantör av industriellt korrosionsskydd till pappers- och massaindustrin.

Vatten och avlopp

Avloppsledningsystem och vattenmagasin i betong kan skyddas mot korrosion med våra system.

Kontakta oss för information

Peter Bergsjö

VD Projekt/Försäljning

070-584 02 34

petter.bergsjo@steuler-kch.se

Jag vill veta mer

STEULER KCH Nordic AB

Box 723
191 27 Sollentuna

Tel växel 08-754 16 40

E-post info@steuler-kch.se

Org nr 556648-4027

HUVUDKONTOR

Sjöängsvägen 9
192 72 Sollentuna

Tel 08-754 16 40

SÄLJKONTOR

Säljkontor Väst, Skövde
Säljkontor Syd, Malmö