Korrosionsskydd

FÖR INDUSTRIELL MILJÖ

Vi har kompetensen, helhetssynen, produkterna
och guidar dig till rätt lösningar.

Kemi 

Att designa anläggningar för syror, alkali och andra aggressiva kemikalier kräver speciell omsorg. 

Badhus

System för vattenrening och cirkulation för bad utomhus och inomhus. Lösningar för lining med  marknadens högsta kvalitet.

Kraft • Värme

Kompletta lösningar till kraftverk med olika bränsle, sopförbränningsanläggningar, vattenkraftverk samt kärnkraftverk.

Järn • Stål

Till järn- och stålindustrin levererar och installerar vi syrafasta system och komponenter som tål de allra tuffaste krav.

Papper • Massa

Vi är världsledande leverantör av industriellt korrosionsskydd till pappers- och massaindustrin.

Vatten • Avlopp 

Avloppsledningsystem och vattenmagasin i betong kan skyddas mot korrosion med våra system.

STEULER KCH Nordic AB

Box 6039
192 06 Sollentuna

Tel växel 08-754 16 40

Fax 08-754 51 21

E-post info@steuler-kch.se

Org nr 556648-4027

HUVUDKONTOR

Sjöängsvägen 9
192 72 Sollentuna

Tel 08-754 16 40

SÄLJKONTOR

Stenbrovägen 42
253 68 Helsingborg

Tel 070-584 01 38