Gummering

Tekniken med gummering är ofta en optimal lösning som pålitligt korrosionsskydd men även ur kostnadssynpunkt.

Jag vill veta mer
Våra gummiliners har ett brett användningsområde inom många sektorer som betongdike, betongtankar, tryck- och vacuumtankar, betbadsbehållare, venturiskrubbrar samt process- och lagertankar.
Förutom ett brett sortiment av mjukgummiliners för applicering on-site erbjuder vi även verkstadsmonterade hårdgummiliners med speciella egenskaper. Våra gummiliners används dessutom ofta som tätskikt under murverk och klinkers.Bekaplast består av termoplastskivor som gjuts fast i betong. Med hjälp av insvetsade förankringskoner på Bekaplasten säkerställs god vidhäftning i betongen.

Broschyrer och kataloger

STEULER KCH Nordic AB

Box 723
191 27 Sollentuna

Tel växel 08-754 16 40

E-post info@steuler-kch.se

Org nr 556648-4027

HUVUDKONTOR

Sjöängsvägen 9
192 72 Sollentuna

Tel 08-754 16 40

SÄLJKONTOR

Säljkontor Väst, Skövde
Säljkontor Syd, Malmö