Kontakt

Huvudkontor

SOLLENTUNA

Sjöängsvägen 9 

192 72 Sollentuna  

Tel 08-754 16 40 

E-post info@steuler-kch.se

Petter Bergsjö

VD Projekt/Försäljning

070-584 02 34

petter.bergsjo@steuler-kch.se

Sofia Andersdotter Persson

Projekt/Försäljning

070-584 01 60

sofia.sjoberg@steuler-kch.se

Lotta Lundahl

Ekonomichef

070-567 47 92

lotta.lundahl@steuler-kch.se

Säljkontor Väst

SKÖVDE 

Linda Almström

Projekt/Försäljning 

070-584 04 32

linda.almstrom@steuler-kch.se

Montörer

Cezary Janasz

Montör

070-584 01 38

cezary.janasz@steuler-kch.se

Christer Andersson

Montör Syd

076-808 16 40

krister.andersson@steuler-kch.se

Edvin Palmgren 

Montör 

070-584 07 70 

edvin.palmgren@steuler-kch.se

Fredrik Lähde

Montör

073-909 37 94

fredrik.lahde@steuler-kch.se

Håkan Andersson 

Montageledare

070-284 19 55

hakan.andersson@steuler-kch.se

Jan-Olof Eklund

Montageledare 

070-347 49 86

jan-olof.eklund@steuler-kch.se

Joaquim Backa

Montageledare

070-895 05 72

joaquim.backa@steuler-kch.se

Karol Fatyga

Montageledare Syd

076-885 72 54

karol.fatyga@steuler-kch.se

Kenneth Larsson

Montör

076-885 72 50

kenneth.larsson@steuler-kch.se

Richard Grahn

Montör

070-584 09 15

richard.grahn@steuler-kch.se

Tai Pham Duc

Montör

072-226 52 85

tai.pham.duc@steuler-kch.se

Tommy Ek Löfgren

Montageledare Avesta

073-508 13 36

tommy.ek.lofgren@steuler-kch.se


Montageavdelningen

      Projekt och 

STEULER KCH Nordic AB

Box 723
191 27 Sollentuna

Tel växel 08-754 16 40

E-post info@steuler-kch.se

Org nr 556648-4027

HUVUDKONTOR

Sjöängsvägen 9
192 72 Sollentuna

Tel 08-754 16 40

SÄLJKONTOR

Säljkontor Väst, Skövde
Säljkontor Syd, Malmö