Produkter


Syrafast murning

Vi erbjuder anpassat tegel, fogmaterial och bakomliggande liner för att nå bästa teknisk-ekonomiska lösning för kunden. Vårt breda sortiment av material och mångåriga erfarenhet innebär att vi kan leverera prisvärda systemlösningar med hög kvalitet.

Att använda syrafast murning för att skydda stål eller betong har tillämpats i över hundra år men nya tider för med sig bättre material och bättre tekniker för att möta allt tuffare processmiljöer. Numer kan till exempel syratorn muras, helt eller delvis, vid sidan av och därefter lyfts in på plats för att minska stopptider. 

Istället för att investera i kompletta nya anläggningar lönar det sig ofta att integrera nya och bättre metoder och material i befintliga anläggningar. Vi  reparerar, moderniserar och optimerar även befintliga anläggningar. 

Gummering

Tekniken med gummering är ofta en optimal lösning som pålitligt korrosionsskydd men även ur kostnadssynpunkt.

Våra gummiliners har ett brett användningsområde inom många sektorer som betongdike, betongtankar, tryck- och vacuumtankar, betbadsbehållare, venturiskrubbrar samt process- och lagertankar.

Förutom ett brett sortiment av mjukgummiliners för applicering on-site erbjuder vi även verkstadsmonterade hårdgummiliners med speciella egenskaper. Våra gummiliners används dessutom ofta som tätskikt under murverk och klinkers.

Rörsystem

Rörledningar i plastmaterial används överallt där korrosion förstör metalliska material. Vi har erfarenheten och kunskapen som behövs för att hjälpa kunden att möta de utmaningar som olika processmedia och temperaturer utgör.

Vi arbetar med PP, PVC, PE, PVDF och GAP.

Plasttankar och komponenter

Våra produkter och tjänster utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att möta de senaste kraven. Nya material testas för lämplighet och komponentsystem breddas och förbättras. Målet är att erbjuda kunderna state-of-the-art produkter och produktsystem för installation i sina anläggningar.

Varje material är idealt för en viss applikation. Vi hjälper till i urvalsprocessen och ger information om materialets lämplighet för den specifika applikationen.  Vår produktportfölj omfattar alla vanliga termoplaster. Vi säkerställer en proper och fungerande design till er anläggning och använder vår toppmoderna tillverkningsprocess för att omvandla era krav till verklighet, från första idén till den färdiga produkten.

Mekaniskt förankrad beklädnad

Beka-Plast™ har bevisat sin duglighet i mer än 40 år både när det gäller användningsområde och hållbarhet.

Beka-Plast™ består av skivor i termoplastmaterial som fästs mot underlaget och som därefter svetsas samman. Vi har utvecklat speciella montagesystem som ökar precisionen och därmed underlättar både montaget och svetsningen och därmed förkortar byggtiden.

Beka-Plast™ för ingjutning känns igen på de speciella koniska förankringsknopparna på baksidan som säkerställer en stark mekanisk förankring av skyddslinern till betongen samtidigt som de skyddar mot olikformig längdutvidgning.

Syrafast tätskikt

Vi erbjuder unika lösningar inom lining-området. Hög nivå på
ingenjörskunskap tillsammans med mångårig praktisk erfarenhet har gett oss en grundmurad förståelse för de kemisk-fysiska egenskaper som krävs för olika processapplikationer.

Tillsammans med våra kunder väljer vi den mest tekniskt och ekonomiskt passande lösningen från vårt breda spektrum av material och system.

Vi är även specialister på att sanera och göra grundläggande förbättringar på existerande anläggningar. Istället för att investera i kompletta nya anläggningar lönar det sig ibland att integrera nya och bättre metoder och material i befintliga anläggningar.

Golvbeläggning

Våra golvbeläggningar och syrabeständiga klinkers skyddar betongunderlag mot korrosionsattacker och förebygger penetration från kemikalier in i betongen. Ett bra skydd minskar underhållskostnaderna och bidrar till ett bibehållet värde på anläggningen.

Temperaturskillnader, fukt, påverkan av kemikalier, tunga laster och mekaniska skador av underhållsarbeten. Våra golvbeläggningar klarar på ett säkert sätt dessa påfrestningar.

Särskilda egenskaper som jämnhet och halkskydd underlättar verksamheten och ökar säkerheten. Önskemål om elektrisk ledningsförmåga, täthet mot inträngning, färgdesign, fysiologisk tolerans, spricköverbryggning, resistens mot åldrande samt ogenomtränglighet för vattenånga kan vi tillgodose.

STEULER KCH Nordic AB

Box 6039
192 06 Sollentuna

Tel växel 08-754 16 40

Fax 08-754 51 21

E-post info@steuler-kch.se

Org nr 556648-4027

HUVUDKONTOR

Sjöängsvägen 9
192 72 Sollentuna

Tel 08-754 16 40

SÄLJKONTOR

Stenbrovägen 42
253 68 Helsingborg

Tel 070-584 01 38