Kemi

Att designa anläggningar för och med syror, alkali och andra aggressiva kemikalier kräver speciell omsorg. 

Jag vill veta mer
Förutom att man måste skydda både person och miljö för oavsiktliga utsläpp så måste materialvalen vara korrekta för att kunna innehålla de farliga medierna. 
Om olyckan ändå skulle vara framme måste man kunna samla upp spill i därför avsedda invallningar och dessutom kunna pumpa spillet därifrån på något sätt. Vi har mångårig erfarenhet av ovanstående problemområden och kan leverera bra lösningar på dessa. Vårt breda produktsortiment möjliggör leverans av såväl kompletta system som enstaka delar.

STEULER KCH Nordic AB

Box 723
191 27 Sollentuna

Tel växel 08-754 16 40

E-post info@steuler-kch.se

Org nr 556648-4027

HUVUDKONTOR

Sjöängsvägen 9
192 72 Sollentuna

Tel 08-754 16 40

SÄLJKONTOR

Säljkontor Väst, Skövde
Säljkontor Syd, Malmö