Papper och massa

Vi har utvecklat material och systemlösningar för denna bransch vilket har gjort oss till en ledande internationell leverantör av industriellt korrosionsskydd för pappers- och massaindustrin .

Jag vill veta mer
Vi levererar gummiliners, coatings, murverk och termoplastfolier för att skydda lagerlokaler, behandlings- och koktankar och inte minst blektorn. Vi uppför eldfasta murverk i ugnar för kalkhantering där vi tillverkar materialet och sköter hela murningsarbetet. Vi gör golvbeläggningar, rännor och pumpgropar, tankar och rörledningar. Överallt där det finns krävande miljöer och applikationer är våra produkter och vår kunskap ett självklart alternativ.

STEULER KCH Nordic AB

Box 723
191 27 Sollentuna

Tel växel 08-754 16 40

E-post info@steuler-kch.se

Org nr 556648-4027

HUVUDKONTOR

Sjöängsvägen 9
192 72 Sollentuna

Tel 08-754 16 40

SÄLJKONTOR

Säljkontor Väst, Skövde
Säljkontor Syd, Malmö